แลนซ์ลอท https://jongjitpsu.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-09-2012&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-09-2012&group=12&gblog=1 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-09-2012&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-09-2012&group=12&gblog=1 Sun, 16 Sep 2012 19:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-08-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-08-2008&group=1&gblog=13 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[::: เรื่องเล่าจากสิงคโปร์ ภาค ๒ :::]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-08-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-08-2008&group=1&gblog=13 Sun, 31 Aug 2008 11:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-08-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-08-2008&group=1&gblog=12 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[::: เรื่องเล่าจากสิงคโปร์ :::]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-08-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-08-2008&group=1&gblog=12 Sat, 30 Aug 2008 20:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=10-05-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=10-05-2008&group=1&gblog=11 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[แก๊งค์ตัวแสบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=10-05-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=10-05-2008&group=1&gblog=11 Sat, 10 May 2008 17:46:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-03-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-03-2008&group=1&gblog=10 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[Kronborg Castle...เดนมาร์ก ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-03-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=31-03-2008&group=1&gblog=10 Mon, 31 Mar 2008 0:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-12-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-12-2010&group=8&gblog=3 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ได้คิดถึง...ญารินดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-12-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-12-2010&group=8&gblog=3 Sun, 26 Dec 2010 11:29:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=8&gblog=2 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสุดท้าย...อัสนี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=8&gblog=2 Mon, 24 Mar 2008 3:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=13-03-2008&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=13-03-2008&group=8&gblog=1 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับตา...นูโว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=13-03-2008&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=13-03-2008&group=8&gblog=1 Thu, 13 Mar 2008 2:47:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-04-2008&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-04-2008&group=7&gblog=2 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[บ๊าย...บาย สวีเดน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-04-2008&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-04-2008&group=7&gblog=2 Sat, 19 Apr 2008 21:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♥ คนแบบนี้ก็มีด้วย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 Sat, 08 Mar 2008 7:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-03-2008&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-03-2008&group=6&gblog=4 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[☆ ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-03-2008&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-03-2008&group=6&gblog=4 Sat, 22 Mar 2008 3:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=14-03-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=14-03-2008&group=6&gblog=3 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[☆ ผัดขี้เมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=14-03-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=14-03-2008&group=6&gblog=3 Fri, 14 Mar 2008 1:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=6&gblog=2 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[☆ ทำอย่างไร...เมื่อข้าวเหลือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=08-03-2008&group=6&gblog=2 Sat, 08 Mar 2008 4:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=03-03-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=03-03-2008&group=6&gblog=1 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[☆ อาหารของลุนด์ ☆]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=03-03-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=03-03-2008&group=6&gblog=1 Mon, 03 Mar 2008 2:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=18-03-2012&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=18-03-2012&group=5&gblog=7 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[--- ครบหนึ่งเดือน ที่ ลุนด์ สวีเดน ---]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=18-03-2012&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=18-03-2012&group=5&gblog=7 Sun, 18 Mar 2012 1:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-02-2012&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-02-2012&group=5&gblog=6 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[วีซ่าสวีเดน --- กว่าจะได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-02-2012&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=26-02-2012&group=5&gblog=6 Sun, 26 Feb 2012 21:43:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=04-11-2010&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=04-11-2010&group=5&gblog=5 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรอบ 21 ปี พายุเกย์ถล่มชุมพร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=04-11-2010&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=04-11-2010&group=5&gblog=5 Thu, 04 Nov 2010 8:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2010&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2010&group=5&gblog=4 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อหาดใหญ่น้ำท่วม...อีกครั้ง พฤศจิกายน 2553]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2010&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2010&group=5&gblog=4 Tue, 02 Nov 2010 19:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2009&group=5&gblog=3 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัดกวาดหน้าบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=02-11-2009&group=5&gblog=3 Mon, 02 Nov 2009 23:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=27-02-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=27-02-2008&group=5&gblog=2 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♪ อ่านนิยายกันต่อค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=27-02-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=27-02-2008&group=5&gblog=2 Wed, 27 Feb 2008 6:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=21-02-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=21-02-2008&group=5&gblog=1 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♪ ต้อนรับค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=21-02-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=21-02-2008&group=5&gblog=1 Thu, 21 Feb 2008 6:58:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-03-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-03-2008&group=1&gblog=9 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[Kronborg Castle...เดนมาร์ก ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-03-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=30-03-2008&group=1&gblog=9 Sun, 30 Mar 2008 7:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=1&gblog=8 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♡ ย้อนรอยปารีส...2003]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=24-03-2008&group=1&gblog=8 Mon, 24 Mar 2008 4:58:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-03-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-03-2008&group=1&gblog=7 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♡ หิมะอีกแล้วจ้า...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-03-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=19-03-2008&group=1&gblog=7 Wed, 19 Mar 2008 7:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-03-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-03-2008&group=1&gblog=6 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♡ ย้อนรอย...ทะเลตรัง ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-03-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=16-03-2008&group=1&gblog=6 Sun, 16 Mar 2008 2:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=11-03-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=11-03-2008&group=1&gblog=5 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♡ การ์ดสวยๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=11-03-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=11-03-2008&group=1&gblog=5 Tue, 11 Mar 2008 5:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=07-03-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=07-03-2008&group=1&gblog=4 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[♡ หิมะตกแล้วจ้า ♡]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=07-03-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=07-03-2008&group=1&gblog=4 Fri, 07 Mar 2008 6:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-02-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-02-2008&group=1&gblog=3 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[ ♡ ฤดูที่แตกต่าง ♡]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-02-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=22-02-2008&group=1&gblog=3 Fri, 22 Feb 2008 6:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=2 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[ ♡ น้องหมาน่ารัก... ♡]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=2 Sun, 17 Feb 2008 6:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=1 https://jongjitpsu.bloggang.com/rss <![CDATA[ ♡ ปราสาทเก่าในลุนด์ ♡]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jongjitpsu&month=17-02-2008&group=1&gblog=1 Sun, 17 Feb 2008 6:50:49 +0700